Algemene voorwaarden

De volledige inhoud van deze website is eigendom van of valt onder de bevoegdheid van Fides Invest. Fides Invest zal zich inspannen om de informatie op deze website steeds actueel en correct te houden, maar doet geen uitspraken over of geeft geen garanties inzake de volledigheid, nauwkeurigheid of geldigheid van de verstrekte inlichtingen en beelden op deze site. 

Fides Invest is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie, het vertrouwen op deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens en beelden, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege. Deze website wordt verschaft als een dienst aan de bezoekers ervan.

Fides Invest behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder kennisgeving aan om het even wie.

* opgegeven prijzen zijn excl. Btw, registratie, notariskosten en aansluitingskost nutsvoorzieningen.