Privacybeleid

Bij Fides Invest hechten we veel belang aan uw privacy. De meeste informatie is beschikbaar zonder uw persoonsgegevens aan ons door te geven.

Indien we u toch om uw gegevens vragen
De verantwoordelijke voor de verwerking, Fides Invest (Van Stijfselrui 48 / 1001
2000 Antwerpen), respecteert de wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht om:

  • Informatie en toegang te verkrijgen tot de door u verstrekte persoonsgegevens;
  • Deze gegevens te laten corrigeren of deze te laten wissen;
  • Deze gegevens te laten overdragen.

Indien u graag beroep wilt doen op deze rechten, kan u ons contacteren:
Fides Invest – Stijfselrui 48 / 1001 – 2000 Antwerpen – info@fidesinvest.be.
Wij contacteren u dan binnen een termijn van maximum 30 dagen.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing
U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot ons: Fides Invest, Van Eycklei 1 bus 6, 2018 Antwerpen  – info@fidesinvest.be. Ook hier contacteren wij u binnen een termijn van maximum 30 dagen.

In geval van doorgifte aan derden
Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven of tools die wij gebruiken voor de verwerking van uw gegevens.

Fides Invest kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Fides Invest-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Fides Invest-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Gegevens die door u verstrekt worden via het nieuwsbrief-inschrijvingsformulier worden door ons bewaard tot de betrokkene zich uitschrijft. Dit kan door een mail naar info@fidesinvest.be of via de uitschrijflink onderaan iedere nieuwsbrief.

Gegevens door u verstrekt via het contactformulier- waarbij de optie nieuwsbrief niet werd aangeduid, worden door Fides Invest gebruikt om u te contacteren en worden bijgehouden gedurende de wettelijke termijn.

Deze gegevens die door u verstrekt werden, bent u zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze gegevens. Deze gegevens kunt u zelf handmatig aanpassen via de “update mijn profiel” bij elke mailing die verstuurd wordt naar u. Of u kunt ons contacteren via info@fidesinvest.be.

ONS GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Fides Invest of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Fides Invest of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We hebben uw persoonlijke gegevens nodig:

  • om op uw aanvraag te kunnen antwoorden,
  • om nieuwsbrieven te versturen,
  • u op de hoogte te houden van activiteiten en updates,
  • voor reclame- of marketingdoeleinden.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven (en waarvoor u toestemming heeft gegeven) in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens
Uw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen:

  • toegang of wijziging door onbevoegden,
  • onjuist gebruik of bekendmaking,
  • onwettige vernietiging of verlies door ongeval.

Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen.
We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven (dienst) nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie bovenstaande contactgegevens.

Cookies 
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie-gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Fides Invest of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.